M.T. van Hemert - Transport - Genderen
Varkenstransport - Transport van biggen en zeugen - Export van varkens < 8 uur

Varkenstransport

Transport van biggen en zeugen

Export van varkens < 8 uur

Voor meer info van transportbemiddeling of handelaren:


Tel. 1: +31 (0)614534301
Tel. 2: +31 (0)651494523
Fax: +31 (0)416352382
E-mail: martijnvanhemert@live.nl